ติดต่อเรา

 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง


ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4  ตำบล อาฮี  อำเภอ ท่าลี่  จังหวัด เลย 42140 

โทรศัพท์ 042863519  โทรสาร  042863519  โทรศัพท์มือถือ 0895700918

E-Mail : nakrasang@loei1.go.th  www.nakrasan.loei1.go.th 


Comments